تامین کنندگان مواد اولیه میتوانند جهت ثبت قیمت محصولات قابل عرضه خود ، فرم زیر را تکمیل و روی گزینه “ثبت” کلیک نمایند.

شماره تماس همراه

لطفا اعداد به صورت انگلیسی وارد شوند

قیمت به ریال

لطفا ارقام قیمت به صورت انگلیسی وارد شوند