محصولات

تمامی محصولات ذکر شده در حال تولید هستند

سوسیس

  1. سوسیس آلمانی ۴۰%
  2. سوسیس آلمانی ۴۰% درجه یک
  3. سوسیس کوکتل ۵۵%
  4. سوسیس کوکتل ۵۵% درجه یک
  5. سوسیس کوکتل دودی ۵۵%
  6. سوسیس کوکتل ویژه ۷۰%
  7. سوسیس کوکتل پنیر ۵۵%
  8. سوسیس کوکتل مرغ ۵۵%
  9. هات داگ ۵۵%
  10. هات داگ ۵۵% درجه یک
  11. هات داگ پنیر ۵۵%
  12. هات داگ ۷۰% سوپر سوان
  13. سوسیس بلغاری گوشت ۵۵%

  کالباس

  1. کراکف پنیری
  2. کالباس مارتادلا ۴۰%
  3. کالباس مارتادلا ۴۰% خانواده
  4. کالباس مارتادلا ۴۰% درجه یک
  5. کالباس خشک بلژیکی ۶۰%
  6. کالباس خشک پیتزا ۶۰%
  7. کالباس خشک پیتزا ۶۰% خانواده
  8. کالباس دانمارکی ۶۰%
  9. کالباس خشک ۶۰%
  10. کالباس خشک ۶۰% خانواده
  11. کالباس خشک ۶۰% درجه یک
  12. کالباس خشک پسته دار
  13. کالباس مرغ ۷۰%
  14. کالباس مرغ ۷۰% ممتاز
  15. کالباس پپرونی سوجوکی 
  16. کالباس کرات ۷۰%
  17. کالباس قارچ و مرغ ۷۰%
  18. کالباس قارچ و مرغ ۷۰% خانواده
  19. کالباس گوشت ۷۰%
  20. کالباس گوشت ۷۰% ممتاز
  21. کالباس چور مخصوص ۸۰%
  22. ژامبون مرغ ۹۰%
  23. ژامبون مرغ ۹۰% خانواده
  24. ژامبون گوشت ۹۰%
  25. ژامبون گوشت ۹۰%خانواده
  26. ژامبون گوشت مخصوص ۹۰% نوروزی
  27. تنوری گوشت ۸۰%
  28. تنوری مرغ ۸۰%
  29. بیکن وان
  30. استیک مرغ تنوری ۹۵% ( آرانیس )
  31. استیک گوشت تنوری ۹۵% ( آرانیس )
  32. بیکن لایه ای ۹۵% ( ۲لایه گوشت قرمز + ۱ لایه گوشت سفید )
  33. رست بیف

  انجمادی

  1. همبرگر ۳۰%
  2. همبر هنو ۶۰%
  3. همبرگر مخصوص ۷۰%
  4. همبرگر مخصوص ۹۰%
  5. همبرگر مخصوص ۸۵%
  6. کباب لقمه ۳۰%
  7. کباب لقمه ۷۰%
  8. فلافل ۴۵۰ گرمی
  9. فلافل ۹۰۰ گرمی
  10. ناگت مرغ ۷۰% ۴۰۰ گرمی
  11. ناگت مرغ ۷۰% ۱۰۰۰ گرمی