میزان سهم در هر ۵۵ گرم

شنیسل مرغ ۷۰%

انرژی : ۱۲۰٫۴ کیلو کالری

چربی : ۶٫۴ گرم

نمک : ۰٫۵۵ گرم

اسیدهای چرب ترانس : ۰٫۰۱ گرم