میزان سهم در هر ۵۵ گرم

کباب لقمه ۷۰%

انرژی : ۱۳۵٫۴ کیلو کالری

چربی : ۱۰٫۴۸ گرم

نمک : ۰٫۹۵ گرم

اسید های چرب ترانس : ۰٫۲ گرم