محصولات

تمامی محصولات ذکر شده در حال تولید هستند

سوسیس

 1. سوسیس آلمانی ۴۰%
 2. سوسیس بلغاری گوشت ۶۰%
 3. سوسیس کوکتل ۶۰%
 4. سوسیس کوکتل دودی ۶۰%
 5. سوسیس کوکتل ویژه ۷۰%
 6. سوسیس کوکتل پنیر ۶۰%
 7. سوسیس کوکتل مرغ ۶۰%
 8. هات داگ ۶۰%
 9. هات داگ پنیر ۶۰%
 10. هات داگ ۷۰% سوپر سوان

کالباس

 1. کراکف پنیری
 2. کالباس مارتادلا ۴۰%
 3. کالباس مارتادلا ۴۰% خانواده
 4. کالباس خشک بلژیکی ۶۰%
 5. کالباس خشک پیتزا ۶۰%
 6. کالباس خشک پیتزا ۶۰% خانواده
 7. کالباس دانمارکی ۶۰%
 8. کالباس خشک ۶۰%
 9. کالباس خشک ۶۰% خانواده
 10. کالباس خشک پسته دار
 11. کالباس مرغ ۷۰%
 12. کالباس مرغ ۷۰% ممتاز
 13. کالباس پپرونی سوجوکی 
 14. کالباس کرات ۷۰%
 15. کالباس قارچ و مرغ ۷۰%
 16. کالباس قارچ و مرغ ۷۰% خانواده
 17. کالباس گوشت ۷۰%
 18. کالباس گوشت ۷۰% ممتاز
 19. کالباس چور مخصوص ۸۰%
 20. ژامبون مرغ ۹۰%
 21. ژامبون مرغ ۹۰% خانواده
 22. ژامبون گوشت ۹۰%
 23. ژامبون گوشت ۹۰%خانواده
 24. ژامبون گوشت مخصوص ۹۰% نوروزی
 25. تنوری گوشت ۸۰%
 26. تنوری مرغ ۸۰%
 27. بیکن وان
 28. استیک مرغ تنوری ۹۵% ( آرانیس )
 29. استیک گوشت تنوری ۹۵% ( آرانیس )
 30. بیکن لایه ای ۹۵% ( ۲لایه گوشت قرمز + ۱ لایه گوشت سفید )
 31. رست بیف

انجمادی

 1. همبرگر ۳۰%
 2. همبرگر ۶۰%
 3. همبرگر مخصوص ۷۵%
 4. همبرگر مخصوص ۹۰%
 5. همبرگر مخصوص ۸۵%
 6. کباب لقمه ۳۰%
 7. کباب لقمه ۷۰%
 8. فلافل ۴۵۰ گرمی
 9. فلافل ۹۰۰ گرمی
 10. ناگت مرغ ۷۰% ۴۰۰ گرمی
 11. ناگت مرغ ۷۰% ۱۰۰۰ گرمی