میزان سهم به ازای هر ۵۵ گرم

فیله مرغ ۷۰%

انرژی ۱۲۰٫۴ کیلو کالری

چربی : ۶٫۴ گرم

نمک : ۰٫۵۵ گرم

اسیدهای چرب ترانس : ۰٫۰۱ گرم