میزان سهم در هر ۵۵ گرم

فلافل

انرژی : ۱۶۳٫۸۷ کیلو کالری

چربی : ۹٫۸۸۵ گرم

نمک : ۰٫۸۷ گرم

اسید چرب ترانس : ۰٫۷۸۵ گرم