سوسيس بلغاري گوشت ۵۵%

هات داگ پنير ۵۵%

هات داگ ۵۵%

سوسيس كوكتل پنير ۵۵%

سوسيس كوكتل فندقي ۵۵%

سوسيس كوكتل ويژه ۷۰%

سوسيس كوكتل دودي ۵۵%

سوسيس آلماني ۴۰%

سوسیس کوکتل مرغ ۵۵%

سوسيس كوكتل گوشت ۵۵%